Utsortering redan på mellanstadiet?

Jan Björklunds förslag om utsortering redan i sjätte klass i grundskolan skiktar eleverna och samhället.En skola för eliten och en skola för resten är det så det är tänkt?  Jan Björklunds motivering är att det finns några elever i varje klass som inte får den stimulans och utveckling som de har kapacitet för. Därför bör elitklasser tillåtas. Ett märkligt beslut då det är skolans skyldighet att stimulera varje elev utifrån sin nivå. Vad som  behövs är mer resurser  i skolorna om alla ska  få den stimulans de behöver. Att satsa på elitklasser och ta resurser från den ”vanliga” skolan i en tid då skolor tvingas skära ned på grund av bristande resurser är inte försvarligt.

Varför inte ge de elever som önskar och kan
möjligheter att välja svårare och snabbare kurser inom skolans ram. Varför utgallring och elitklasser redan i tolvårsåldern? Är syftet att så tidigt som möjligt skilja agnarna från vetet och sedan skapa täta skott däremellan? En återgång till gamla tiders skola då några gick vidare till läroverket och andra stannade i folkskolan. Ett återskapande av det gamla klassamhället.Grundskolan är som namnet antyder en grundläggande utbidning som bör vara lika för alla.


När det gäller gymnasieskolan är situationen delvis annorlunda.
Eleverna är äldre och gör redan ett val när de väljer programinriktning. Specialutformade program och så kallade profilklasser finns redan. De profilutbildnngar som ska genomföras på prov redan nästa läsår ryms inom gymnasieskolans nuvarnade struktur med olika program och inriktningar.

Blogg.se strular som vanligt.  Lägger därför inlägget på den här  bloggen  som jag tänkt använda för funderingar runt min vardag.


Intressant.se
Media: SVD1 SVD2, SVD3, SVD4,SVD5, DN, EX,
Läs vad andra skriver om  , , , , , ,

Annonser